“Dili ve kültürü farklı olanlara karşı her zaman ilgim oldu”