İmza kampanyaları

Prof. Dr. Bü?ra Ersanl?’n?n yasal bir siyasi partinin me?ru faaliyetleri çerçevesinde olu?turulmu? siyaset akademisinde ders verdi?i için tutuklanmas? sürecini esef ve kayg? ile izledik. Siyasi partilerin e?itim faaliyetleri siyaset kültürünü güçlendirmeye oldu?u kadar, akademinin sözünü hayatla bulu?turmaya olanak sa?lad??? için de vazgeçilmezdir. Bü?ra Hoca’n?n tutuklanmas? toplumsal muhalefetin olgunla?mas?na ve üniversitenin sözünün hayatla bulu?mas?na olan tahammülsüzlü?ün…

KCK operasyonu adı altında gözaltına alınan Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın serbest bırakılması talebiyle başlatılan imza kampanyasına, yazar Yaşar Kemal, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Ahmet İnsel, Prof. Dr. Yücel Sayman’ın da aralarında bulunduğu 700 kişi imza attı.     http://www.etha.com.tr/Haber/2011/10/31/guncel/busra-ersanli-icin-700-imza/

30/10/2011
The international public has so far been oblivious to the so-called “KCK operations” carried out in Turkey by Prime Minister Erdogan and his Justice and Development Party for the past two years. Under the guise of “fighting terrorism,” the Erdogan government has been using the judiciary, the police, and the media to penalize all civic activism in support of rights demanded by Kurdish citizens in Turkey. The “KCK operations” in particular have been deployed to spread fear amongst activists, to silence public dissent, and to normalize the arbitrary arrest of citizens. Ironically, the Erdogan government’s suppression of dissent and of democratic politics has visibly intensified at a time when “Turkish democracy” is being hailed as a model for the Arab world.